Niemand gaat de weg op met het idee bij een ongeval betrokken te raken.

Toch zit een ongeluk vaak in een klein hoekje

Hieronder maken we u wegwijs in de meest gangbare scenario’s en bieden we heldere raadgeving over de te ondernemen stappen bij een verkeersongeval.

Aanrijding Rotterdam
Na een aanrijding/- verkeersongeval zijn de meeste mensen uit hun gewone doen. Je kunt niet inschatten van te voren hoe je reageert. In het ene geval belt men de buurman, een familielid of een kennis met sleepkabels, en in het andere geval de dichtstbijzijnde boer met een trekker om de auto uit de greppel of sloot te halen.

Dat laatste moet je dus NIET doen.” Maar wat moet je dan juist WEL doen?

”Het enige wat men hoeft te doen is het alarmnummer bellen op de groene kaart. Dan krijgt men het Landelijk Centraal Meldpunt (waar alle alarmcentrales bij zijn aangesloten) aan de lijn en die belt met de dichtstbijzijnde berger. Die komt vervolgens naar de plek van het ongeval om verder alles te regelen. Zo simpel is het.”

Een aanrijding

De politie bellen, dat is wat veel mensen als eerste denken bij een aanrijding. Toch is dit in veel gevallen niet nodig. Bij een aanrijding zonder gewonden en onduidelijkheden is het niet nodig om de politie in te schakelen. Voor de formele afhandeling is het invullen van het Europees schadeformulier dan voldoende. Zorg er hoe dan ook altijd voor dat het Europees schadeformulier en de Groene Kaart in de auto aanwezig zijn.

Breng uzelf en anderen eerst in veiligheid

Het is belangrijk om uzelf en uw omstanders direct in veiligheid te brengen en eventueel eerste hulp te verlenen. Bel direct het alarmnummer (112) indien er sprake of vermoeden is van lichamelijk letsel. Is het niet mogelijk om uw auto op een veilige plek te parkeren? Zet dan uw alarmlichten aan en plaats een gevarendriehoek. Indien mogelijk trekt u een reflecterend hesje aan.

GRATIS wegslepen

Wegslepen is gratis!
Het allergrootste misverstand bij een verkeersongeval is dat mensen denken dat het wegslepen van hun voertuig geld kost. Wegslepen is kosteloos.

Zorg dat u uw groene kaart & schadeformulier altijd bij u heeft.

U bent verplicht om ze bij u te hebben. Blijf hoffelijk, wees kalm en wordt vooral niet boos.

Er zijn gewonden gevallen, wat nu?

Bel de hulpdiensten. Bijvoorbeeld 112 (spoed). Geef duidelijk aan waar u bent, wat er is gebeurd en met welk gevolg (letsel). Geef ook aan om hoeveel slachtoffers het gaat.


Ter plaatse blijven
Het is niet toegestaan om de plaats van het ongeval te verlaten wanneer er schade is toegebracht aan een ander, of wanneer u uw persoonsgegevens en de gegevens van het voertuig nog niet bekend heeft gemaakt bij de tegenpartij of politie. Dit is strafbaar, ook bij een lichte aanrijding.

Verzamel getuigen en maak foto’s

Verzamel getuigen. En doe dit direct. Mensen rijden vaak door als er geen letselschade is. Noteer de naam, adres en telefoonnummer van de getuigen en vul dit ook in op het Europees schadeformulier. Zelfs al denkt u zeker te zijn van een goede verstandhouding met de tegenpartij. Maak indien mogelijk ook foto’s van de schade van de voertuigen en de omgeving. Denk hierbij aan overzichtsfoto’s van een kruising, een voorrangsweg, verkeersborden etc. Dit verduidelijkt de situatie en maakt een snelle afhandeling mogelijk.

Auto ongeluk Rotterdam
Europees schadeformulier
U vult ter plaatse de voorzijde van het formulier in. Het maakt niet uit of u uw gegevens links of rechts invult (voertuig A of B). De achterzijde kunt u thuis invullen. LET OP: bent u het niet eens met de verklaring van uw tegenpartij, vul dan bij vraag 14 in het opmerkingenveld in ‘niet eens met verklaring van bestuurder A of B!’ Het plaatsen van een handtekening bij vraag 15 van het Europees schadeformulier houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in en dient uitsluitend voor het vaststellen van de identiteit en feitelijke gegevens. LET OP: kunt u zich niet vinden in de situatieschets of feitelijke gegevens, teken het Europees schadeformulier dan NIET!

Nadat u met uw tegenpartij het Europees schadeformulier heeft ingevuld, kijkt u of het verantwoord is om verder te rijden met het voertuig. Is er geen lekkage van vloeistoffen? (Koelvloeistof, olie, etc.) Werkt de verlichting nog? (Check het dim- en achterlicht, knipper- en remlicht). Controleer ook de wielstand. Staan de wielen nog recht onder het voertuig en stuurt het voertuig nog goed? Mocht een van bovenstaande problemen zich voordoen, of zijn er andere gebreken n.a.v. het ongeval? Neem dan contact op met de alarmcentrale van uw verzekeringsmaatschappij of bel anders de politie voor hulp (0900-8844).

U kunt niet verder met uw auto, wat nu?
Neem contact op met de alarmcentrale van uw verzekeringsmaatschappij. Dit alarmnummer staat vermeld op de Groene Kaart. Kijk bij ‘alarmcentrale’ of ‘alarmservice’. Nadat u de situatie heeft uitgelegd komt de berger ter plaatse. De berger draagt zorg voor berging en transport van het voertuig vanaf de plaats van het ongeval naar de eindbestemming (herstelbedrijf, autobedrijf of huisadres). Eventueel kan het voertuig worden gestald (max. 3 dagen). Het bergingsbedrijf ruimt de brokstukken en vloeistoffen op rondom de plaats van het ongeval.

De berging en transport van uw voertuig komt voor rekening van uw verzekeraar (zie polisvoorwaarden of Groene Kaart). Laat in overleg met uw verzekeraar uw auto afslepen naar het dichtstbijzijnde schadeherstelbedrijf.

Of u nu WA of all risk verzekerd bent; u heeft altijd recht op hulp, 24/7.   

Bron: www.verkeersongevalwatnu.nl